Ölçme & Değerlendirme

KAVRAM VIP

Ölçme & Değerlendirme

Kavram VIP’de temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek ve öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere “Seviye Belirleme” sınavı yapılır. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

Öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Kazanım Değerlendirme Sınavı (KDS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi çok çeşitli denemeler yapılmaktadır. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar okul yönetim sistemimiz üzerinden belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Bütün bu analiz ve değerlendirmeler Okul Yönetim Sistemi (OKY) üzerinden anlık hem öğrenciler hem de velilerimizle paylaşılmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Biriminin asıl ve en önemli amacı, öğrencilerimizin bir sonraki konuya ya da bir üst sınıfa konu eksiği olmadan geçmesine yardımcı olmaktır.

“Ölçme & Değerlendirme”