Eğitim Anlayışımız

KAVRAM VIP

Eğitim Anlayışımız

İyi bir meslek sahibi olabilmenin yolu iyi bir üniversite ve iyi bir bölümde okumaktan, bu hedefe ulaşabilmek de her şeyden önce iyi bir ortaöğretim hayatından geçiyor. Üniversiteye hazırlık sınavlarında değişiklikler yapılmakla birlikte, sınav soruları Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim müfredat programları ve kazanımlar temel alınarak hazırlanmaktadır. Bu yaklaşımdan yola çıkarak öğrencilerimizin derslere ait kazanımları öğrenmelerini ve pekiştirmelerini sağlayan “KAZANIM MERKEZLİ EĞİTİM MODELİNİ” uygulamaktayız.

15 günlük periyotlarla her dersten işlenen kazanımları kapsayacak “GERİ BİLDİRİM SINAVLARI” yapılmaktadır. Bu sınav sonuçları analiz edilerek kazanımlarda eksikliği olan öğrenciler tespit edilmekte ve bu eksikliklerin gerek derste gerekse ders dışı birebir çalışmalarda kapatılması sağlanmaktadır. Kısacası öğrencilerimiz sınıf seviyesine uygun “TÜM KAZANIMLARI ÖĞRENEREK” bir üst sınıfa geçmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Yeterlilikler

• Ana dilde iletişim
• Yabancı dillerde iletişim
• Matematik yeterliliği
• Bilim ve teknoloji yeterliliği
• Dijital yeterlilik
• Öğrenmeyi öğrenme
• Sosyal yeterlilikler
• İnisiyatif alma ve girişimcilik
• Kültürel farkındalık ve ifade

Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Değerler

• Adalet
• Dostluk
• Dürüstlük
• Öz Denetim
• Sabır
• Saygı
• Sevgi
• Sorumluluk
• Vatanseverlik
• Yardımseverlik

“Eğitim Anlayışımız”