REHBERLİK

KAVRAM VIP

REHBERLİK

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, modern eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerin akademik başarılarının artmasında okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinin etkinliğinin farkındayız.

Tecrübeli ve uzman rehberlik servisimiz, öncelikle öğrencimizi tanımayı, ardından ona kendisini tanıtmayı, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi için ortaöğretim hayatı boyunca yanında bulunarak ona destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla, okul yönetim sistemine entegre edilmiş olan haftalık, aylık ve yıllık “REHBERLİK ÇALIŞMALARI VE ENVANTERLER” uygulanmaktadır. Velilerimiz okulumuza davet edilerek öğrencimizle ile ilgili elde edilen sonuçlar birebir değerlendirilmektedir. “OKUL, AİLE VE ÖĞRENCİ KOORDİNASYONU” sağlanarak öğrencimizle ilgili en ideal kararların alınabilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencimizin kişisel gelişimi ve akademik başarısının artırılmasını sürecindeki görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla alanında uzman kişiler tarafından “VELİ SEMİNERLERİ” düzenlenmektedir.

Ayrıca “SINIF DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİMİZ”, öğrencilerimizin ders içi ve ders dışı aktivitelerini birebir takip etmekte ve velilerimizi sürekli bilgilendirmektedir.

“REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK”