KAVRAM VIP

Rusça

Rusçanın günümüzde yaklaşık 20 ülkede konuşuluyor olması ve hızla büyüyen Rus ekonomisi bu dili önemli bir hale getirmiş ve ilerleyen zamanlarda da bu önem artacaktır.

Bu bağlamda Kavram Vip Anadolu Lisesi olarak ikinci yabancı dil tercihini Rus dilinden yana yapmak çağı ve Kayseri şartlarını iyi okumaktan ileri gelmektedir. Dil eğitimindeki hedefimiz öğrencilerimizin Türkiye’de, özellikle dış ticaret anlamında büyük bir güç olan Kayseri’de ve yurtdışında hayat boyu kullanabilecekleri dil becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Rusça dil eğitiminde asıl odak noktamız, öğrencilere öncelikle “konuşma becerisi” edinmelerini sağlamak ve iletişime dayalı bir alt yapı oluşturmaktır.

Dil eğitiminin yanı sıra ‘ülke ve dil kültürü’ öğretimi de hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Böylece öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde eğitim almış ve birikimleriyle dil becerilerine katkı sağlamış olacaktır.

Üniversiteye giriş yabancı dil sınavlarına Rusçanın da eklenmesiyle birlikte hedeflerimizden bir tanesi de ulusal ve uluslararası sınavlarda, yükseköğrenimde öğrencilerimizin başarılı olmaları, güçlü iletişim becerilerine katkı sağlayacak ölçüde yabancı dil becerisi edinmeleridir.

“Rusça”